Om gadeforeningen

Jernbane Allé har en gadeforening, hvis formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i henseende til trafikale forhold, gadens udseende, fællesindkøb til hus og have, samt at skabe socialt sammenhold i gaden.


Gadeforeningen forestår følgende faste aktiviteter:

-         fastelavnsfest med tøndeslagning og fælles kaffe/kage spisning

-         container til haveaffald ved påsketid

-         generalforsamling med efterfølgende gadefest i august

-         opsætning af julebelysning i gaden


derudover har gadeforeningen arrangeret forskellige aktiviteter siden starten i 1993, fx:


-         foredrag om kvarteret,

-         rundbold på engen,

-         ølsmagning,

-         bowlingtur,

-         udflugt til TV2,

-         deltagelse i DHL stafet.


Gadeforeningen har bl.a. arbejdet med (med mere eller mindre succes):

-         bump og beplantning på gaden,

-         asfalt og belysning på stien ved jernbanen,

-         afskærmning for enden af vejen ned mod jernbanen,

-         reduktion i busser og lastbiler på gaden,

-         forbedring af lyskrydset for enden af vejen,

-         cykelsti til Dalumskolen langs jernbanen,

-         støjgener fra ”gå ikke over, der kommer tog”


03-02-2015 @ KP